ชุดไทยประยุกต์แบรนด์ SAISAWAN

Sep 27, 2018ชุดไทย

เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

วันนี้แต่งชุดไทยประยุกต์แบรนด์ SAISAWAN ไปเป็นพิธีกรจิตอาสาและร่วมสวดมนต์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑