งานเสวนาในหัวข้อ “นุ่งห่มผ้าไทย…ไปได้ทุกที่”

Sep 27, 2018ผ้าไทยและชุดร่วมสมัย

เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ใส่ชุดผ้าไทย ไปเป็นพิธีกรดำเนินรายการเสวนาในหัวข้อ “นุ่งห่มผ้าไทย…ไปได้ทุกที่” โดยมี นางวาสนา แสงงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี , ดร. สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ,อ. กฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยพื้นเมือง และ คุณกิจจา ลาโพธิ์ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ร่วมเสวนา 

ที่งานมหกรรมวัฒนธรรมนนท์สืบสานผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.