ผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยม

ผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยม

ผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยม เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้หญิงไทยเราที่เกิดมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
การนุ่งห่มด้วยสีประจำวันตามแบบโบราณ

การนุ่งห่มด้วยสีประจำวันตามแบบโบราณ

การนุ่งห่มด้วยสีประจำวันตามแบบโบราณ เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง หลายท่านอาจเคยได้ยินปู่ย่าตายายบอกเล่าให้ฟังเรื่องการแต่งกายตามสีประจำวันให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หรืออาจเคยอ่านบทความต่างๆที่มีผู้กล่าวอ้างถึงตำราเกี่ยวกับการแต่งกายมาแล้วมากมายนะคะ...