วัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยสมัย ร.5-ร.6 และการสอนนุ่งโจงกระเบนอย่างง่าย

วัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยสมัย ร.5-ร.6 และการสอนนุ่งโจงกระเบนอย่างง่าย

วัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยสมัย ร.5-ร.6 และการสอนนุ่งโจงกระเบนอย่างง่าย เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ฟังเกร็ดความรู้เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยสมัย ร.5-ร.6 และการสอนนุ่งโจงกระเบนอย่างง่าย จาก ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( ครูไก่)...
แต่งชุดไทยจากแบรนด์ “สายสวรรค์ภูษาอาภรณ์สยาม”

แต่งชุดไทยจากแบรนด์ “สายสวรรค์ภูษาอาภรณ์สยาม”

แต่งชุดไทยจากแบรนด์ “สายสวรรค์ภูษาอาภรณ์สยาม” เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง แต่งชุดไทยจากแบรนด์ “สายสวรรค์ภูษาอาภรณ์สยาม” ( SAISAWAN ) ไปเป็นพิธีกร พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
แต่งชุดไทยจากแบรนด์ “สายสวรรค์ภูษาอาภรณ์สยาม”

แต่งชุดไทยแบบผสมผสาน

แต่งชุดไทยแบบผสมผสาน เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง แต่งชุดไทยแบบผสมผสาน จากแบรนด์ “สายสวรรค์ภูษาอาภรณ์สยาม” ( SAISAWAN ) เข้ารับรางวัล “โพธิจักร” ครั้งที่ ๑ ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ...
ชุดไทยจิตรลดาผ้าไหมสี่เส้นจากปักธงชัยสีเหลืองจำปาเข้ม

ชุดไทยจิตรลดาผ้าไหมสี่เส้นจากปักธงชัยสีเหลืองจำปาเข้ม

ชุดไทยจิตรลดาผ้าไหมสี่เส้นจากปักธงชัยสีเหลืองจำปาเข้ม เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง วันนี้สวมชุดไทยจิตรลดาผ้าไหมสี่เส้นจากปักธงชัยสีเหลืองจำปาเข้มแบรนด์ “สายสวรรค์ภูษาอาภรณ์สยาม” ( SAISAWAN ) ไปเป็นพิธีกรในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...
แต่งกายแบบไทยๆไปงานบุญ

แต่งกายแบบไทยๆไปงานบุญ

แต่งกายแบบไทยๆไปงานบุญ เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไปเป็นพิธีกรพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...